Groen en duurzaam Webboulevard online Magazine gezondheid

Published on september 12th, 2014 | by scriptor

0

Bloeiende akkerranden dreigen te verdwijnen

Bloeiende randen langs slootkanten zijn een voedselbron voor bijen en nuttige insecten en zij helpen bij een natuurlijke plaagbeheersing. Het veranderde Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) leidt zeer waarschijnlijk tot minder akkerranden in landelijk gebied ondanks de voordelen voor de agrarische sector.

Ervaring niet verzilverd
Tussen 2010 en 2014 legden 40 boeren in Rivierenland succesvol bloeiende akkerranden aan. Daar komen nuttige insecten op af en daardoor vermindert het insecticidengebruik op de akkers. Via het landelijke samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf en het project BIJenBestuiving doen boeren veel ervaring op met het nut van de bloeiende akkerranden. Het enthousiasme onder hen is groot omdat de natuurlijke plaagbeheersing bleek te werken. Maar nu het GLB het werken met akkerranden niet stimuleert, kunnen ze de ervaring niet verzilveren.

Akkerrand goed voor bijen en waterkwaliteit
Akkerranden zorgen voor bijenvoedsel, die cruciaal zijn voor de vruchtzetting in de landbouw. Bovendien werken ze als een buffer. De emissies van mest of chemische middelen in sloten verminderen namelijk en dat bevordert de waterkwaliteit. het mes snijdt dus aan 2 kanten. Wij verwachten dat boeren in 2015 overstappen op vanggewassen die weinig aan biodiversiteit en vergroening bieden. Het is dan een gemiste kans dat er pas in 2016 nieuwe fondsen beschikbaar zijn voor de aanleg van randen. Waterschap Rivierenland wil in 2015 wel doorgaan met akkerranden, maar kan het financieringsgat van de overheid slechts gedeeltelijk dichten.

BIJenBESTUIVING
In het kennisnetwerk BIJenBESTUIVING (2013-2015) werken imkers en boeren samen aan een bijvriendelijk landschap door teelttechnieken en agrarisch natuurbeheer af te stemmen op de Honingbij en wilde bijen. Het Louis Bolk Instituut begeleidt hen hierin en sponsors uit het bedrijfsleven financieren het project daarin aangevuld door het Ministerie van Economische Zaken en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Over het Louis Bolk Instituut
Het Louis Bolk Instituut is een internationaal onafhankelijk kennisinstituut dat écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid wil bevorderen. Het voert onder meer de projecten Bloeiend Bedrijf en BIJenBESTUIVING uit. Belangrijke opdrachtgevers zijn het Ministerie van EZ, provincies, waterschappen, natuurbeherende organisaties en het bedrijfsleven, waaronder Heineken, Cono Kaasmakers, Interbroed, LTO-Noord, ZLTO en productschappen. Opdrachtgevers waarderen de integrale visie op duurzame landbouw, voeding en gezondheid en ons vermogen om praktische kennis en adviezen te bieden die leiden tot een duurzame en gezonde groei van mens, dier, plant en bodem. Kijk voor meer informatie over actuele projecten op www.louisbolk.nl.

 

Scriptor

 

Bron: het Louis Bolk Instituut via Nieuwsbank

 

Tags: , , , ,


About the AuthorGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑