Groen en duurzaam Webboulevard online Magazine column

Published on juni 3rd, 2014 | by scriptor

0

Toespraak Mansveld bij Klimaatscenario’s KNMI

Als iets duidelijk wordt uit deze scenario’s, dan is het dat de gevolgen van klimaatverandering ingrijpend zijn. De vraag moet dus niet zijn of we moeten handelen, maar hoe we moeten handelen. De prijs van niets doen is het slechts denkbare scenario. Het schaadt op de lange termijn de groei van de wereldeconomie. En dus onze welvaart! En ‘onze’ planeet?

Nationaal Als 3e ( 1e globale, 2e Europese) noem ik in mijn nationale ambities. Natuurlijk hebben we ook in Nederland al goede stappen gezet. Er ligt een nationaal energieakkoord. In dit akkoord ligt de nadruk op energiebesparing en het inzetten van schone energie. Kolencentrales worden gesloten, windparken op zee en land worden aangelegd. Door een langjarige koers uit te stippelen in de Klimaatagenda tot 2030 biedt het kabinet zekerheid aan bedrijven en investeerders. Of denk aan de Nationale Adaptatiestrategie waar het kabinet nu aan werkt. We brengen hierin behalve voor water ook risico’s voor de gezondheid, infrastructuur en voedsel in kaart. En aan deze risico’s koppelen we maatregelen om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering in de toekomst. Dat houdt onder meer in: actie tegen hoger water, hittebestendig maken van steden door meer groen in de stad en voorbereid zijn op ziekten die een warmer klimaat met zich mee kan brengen. Deze strategie is in 2016 klaar. Ik vind dat Nederland in Europa en de wereld weer voorop moet lopen in klimaatbeleid. Dat moeten we samen doen. Bijvoorbeeld met het Nederlandse bedrijfsleven waar veel kennis en kunde op het gebied van duurzame innovaties zit. Want daar is een groeiend besef dat duurzaam investeren een gezonde businesscase is. Maar ook met lokale overheden, maatschappelijke organisaties, jongerenorganisaties of mensen die allerlei duurzame initiatieven nemen in hun straat, wijk, dorp of stad. Deze initiatieven wil ik ruim baan geven. Ik wil de kracht en dynamiek van de energieke samenleving beter benutten. Het zijn de mensen en bedrijven die de duurzame samenleving vorm geven. Niet de overheid. Een paar weken geleden was ik aanwezig bij het uitreiken van de Koning Willem I plaquette – de meest prestigieuze duurzame innovatieprijs van Nederland. Koningin Maxima reikte deze uit. Ik sprak tijdens die bijeenkomst vele vertegenwoordigers van bedrijven die tegen de stroom in het verschil willen maken. Het verhaal van hun bedrijf was vaak een verhaal van vallen en opstaan, van duwen en trekken. En volharding. Zij investeren in groene innovaties. En dwingen daarmee het peloton te volgen. Dat is echt bijzonder inspirerend om te horen en te zien. Investeren in duurzaamheid is een banenmotor. En dat is het beste medicijn voor onze economie. Kijk naar onze topsector water. Of nieuwe banen door de aanleg van windparken op zee en land. Of kijk naar onze afvalsector die wereldkampioen recycling is. Tegelijkertijd is het ook de kwetsbaarheid van onze economie die ons dwingt tot maatregelen. Denk aan wateroverlast (zeespiegel, rivierafvoer), landbouw (droogte) of onze energiecentrales (koelwater). Ik ga afronden. Duidelijk is dat business as usual geen optie is. We moeten aan de bak. Met de nadruk op we. Wubbo Ockels schreef het in zijn laatste brief treffend: “We zijn allemaal astronauten van het Ruimteschip Aarde.” Ik ben ervan overtuigd dat we met zijn allen collectief tot veel in staat zijn. Niet alleen omdat het kan, maar omdat het moet. Tot slot wil ik alle betrokken mensen van het KNMI nogmaals bedanken voor het vele doorwrochte en overtuigende werk dat zij met deze klimaatscenario’s hebben verricht. Dank u wel.

…..

Lees ook eens : http://www.klimaatscenarios.nl/

en: http://www.klimaat.be/files/6113/9626/7040/IPCC-AR5-WG_II-key_messages_NL.pdf

 

Scriptor


bron: rijksoverheid, KNMI, Duurzaam Nieuws 

Tags: , , , ,


About the AuthorGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Back to Top ↑